Thẻ nhớ 64gb class 10
Mã: G 202
Giá buôn sỉ: 66.000 đ

Thẻ chất lượng cao, đủ dung lượng, chuẩn tốc độ
Thẻ nhớ 16gb
Thẻ nhớ 32gb
Thẻ nhớ 64gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316
 

Thẻ nhớ 32gb class 10
Mã: G 201
Giá buôn sỉ: 66.000 đ

Thẻ chất lượng cao, đủ dung lượng, chuẩn tốc độ
Thẻ nhớ 16gb
Thẻ nhớ 32gb
Thẻ nhớ 64gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316
 

Thẻ nhớ 16gb class 10
Mã: G 200
Giá buôn sỉ: 59.000 đ

Thẻ nhớ 8gb class 10
Thẻ chất lượng cao, đủ dung lượng, chuẩn tốc độ

Thẻ nhớ 16gb
Thẻ nhớ 32gb
Thẻ nhớ 64gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316
 

Thẻ nhớ 8gb class 10
Mã: G 199
Giá buôn sỉ: 55.000 đ

Thẻ nhớ 8gb class 10
Thẻ chất lượng cao, đủ dung lượng, chuẩn tốc độ

Thẻ nhớ 16gb
Thẻ nhớ 32gb
Thẻ nhớ 64gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316
 

Thẻ sandisk 128gb
Mã: G 198
Giá buôn sỉ: 83.000 đ

Thẻ nhớ sandisk 128gb
Thẻ nhớ sandis 8gb
Thẻ nhớ sandis 16gb
Thẻ nhớ sandis 32gb
Thẻ nhớ sandis 64gb
Thẻ nhớ sandis 128gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316

Thẻ nhớ sandisk 64gb
Mã: G 197
Giá buôn sỉ: 66.000 đ

Thẻ nhớ sandisk 64gb
Thẻ nhớ sandis 8gb
Thẻ nhớ sandis 16gb
Thẻ nhớ sandis 32gb
Thẻ nhớ sandis 64gb
Thẻ nhớ sandis 128gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316

Thẻ nhớ sandisk 32gb
Mã: G 196
Giá buôn sỉ: 66.000 đ

Thẻ nhớ sandisk 32gb
Thẻ nhớ sandis 8gb
Thẻ nhớ sandis 16gb
Thẻ nhớ sandis 32gb
Thẻ nhớ sandis 64gb
Thẻ nhớ sandis 128gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316

Thẻ nhớ sandisk 16gb
Mã: G 195
Giá buôn sỉ: 58.000 đ

Thẻ nhớ sandisk 16gb
Thẻ nhớ sandis 8gb
Th
ẻ nhớ sandis 16gb
Th
ẻ nhớ sandis 32gb
Th
ẻ nhớ sandis 64gb
Th
ẻ nhớ sandis
 128gb
Cập nhật giá mới zalo 0345885316

usb 3.0 giá sỉ, lấy sỉ usb
Mã: G 194
Giá buôn sỉ: 66.000 đ

usb 3.0 giá sỉ, lấy sỉ usb
usb 3.0 -  8gb
usb 3.0 -  16gb
usb 3.0 -  32gb
usb 3.0 -  64gb
usb 3.0 - 128gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316

usb 3.0 16gb
Mã: G 193
Giá buôn sỉ: 62.000 đ

usb 3.0 16gb, usb công nghệ 3.0, tốc độ hơn usb 2.0
usb 3.0 -  8gb
usb 3.0 -  16gb
usb 3.0 -  32gb
usb 3.0 -  64gb
usb 3.0 - 128gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316

usb giá sỉ
Mã: G 192
Giá buôn sỉ: 52.000 đ

Bảng giá sỉ usb se chống nước
usb se 8gb
usb se 16gb
usb se 32gb
usb se 64gb
usb se 128gb

Cập nhật giá mới zalo 0345885316

usb 8gb chống nước
Mã: G 191
Giá buôn sỉ: 52.000 đ

usb 8gb chống nước
usb se 8gb
usb se 16gb
usb se 32gb
usb se 64gb
usb se 128gb

giá bán có thể cập nhật mới tại zalo 0345885316

usb 32gb kingston
Mã: G 190
Giá buôn sỉ: 62.000 đ

usb 32gb kingston
giá bán có thể cập nhật mới tại zalo 0345885316

usb 16gb, usb kingston
Mã: G 189
Giá buôn sỉ: 48.000 đ

usb 16gb, usb kingston
giá bán có thể cập nhật mới tại zalo 0345885316

usb kington 8Gb
Mã: G 188
Giá buôn sỉ: 45.000 đ

usb kington 8Gb
giá bán có thể cập nhật mới tại zalo 0345885316